Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie

Logowanie

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie
E-mail szkoły: mizerow.zsp@gmail.com
Telefon: (32) 2122287
Adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31